Rezolutia Asociatiei Istoricilor din Moldova. Venirea comunistilor la putere ne-a aruncat inapoi cu peste 10 ani

Asociaţia Istoricilor din Republica Moldova (AIRM) cu statut de organizaţie profesională neguvernamentală, înfiinţată la 18 iunie 1989, cuprindea istorici cu viziuni democratice, participanţi sau adepţi ai Mişcării de Renaştere şi de Eliberare Naţională (MREN). Astfel se explică faptul că asociaţia istoricilor a îmbrăţişat de la bun început dezideratele MREN fiind parte componentă a acesteia, AIRM a respins argumentat postulatele antiştiinţifice ale istoriografiei sovietice referitoare, în special, la istoria Basarabiei şi nordul Bucovinei.


Fondatori ai Asociaţiei Istoricilor au fost oamenii de ştiinţă, profesori din învăţământul universitar şi preuniversitar devotaţi idealurilor naţional-democratice, dornici de a contribui la dezvăluirea adevărului despre trecut, la popularizarea acestui adevăr, la formarea conştiinţei naţionale a noii generaţi. Printre fondatorii Asociaţiei se numără: P. Parasca, A. Moşanu, A. Ţaran, I. Ţurcanu, Gh. Postică, I. Niculiţă, I. Hîncu, P. Sandulache, B. Volosatâi, I. Negrei, N. Movileanu, M. Ghiţiu, P. Cocârlă, V. Nicu, Gh. Palade, A. Furtună, V. Vărătec, D. Dragnev, I. Conţescu, L. Bulmaga, N. Moldovan, Gh. Cojocaru, Ş. Gorda, M. Adauge, Gh. Nicolaev, I. Bratu, G. Gâlcă, ş.a.

Preşedinţi ai AIRM. au fost: A. Moşanu (iunie 1989 - octombrie 1990), P. Parasca (octombrie 1990-1993), I. Ţurcanu (1994-1998), A. Petrencu (1998-2006), Gh. Palade (2006-2008). Din decembrie 2008 preşedinte al AIRM a fost ales S. Musteaţă.

Încă de la sfârşitul anilor ’80 şi începutul anilor ’90 ai secolului trecut, membrii AIRM au optat pentru o istoriografie naţională bazată pe adevăr, pe dreptul istoric şi de neam. Ei au argumentat necesitatea predării-studierii în învăţământul de toate gradele a Istoriei românilor. Efortul depus în această direcţie şi-a găsit expresia în varianta iniţială a Concepţiei instruirii istorice în şcoala naţională din Moldova (autori G. Corovai, V. Bîcu, A. Moşanu, B. Volosatîi). Concomitent, în 1990, a fost publicată şi aprobată de Ministerul Ştiinţei şi Învăţământului (ministru N. Mătcaş) prima programă la cursul Istoria Românilor (autori - V. Bâcu, G. Corovai, A. Moraru, P. Parasca şi Gh. Postică; aparat metodic - V. Haheu). Anul 1990 marchează momentul rupturii dintre istoriografia sovietică şi cea post-totalitară. Procesul de înnoire a istoriografiei naţionale a fost susţinută de AIRM prin iniţierea, în 1989, a unor lucrări referitoare la etnogeneza poporului român, la cultura naţională şi la crimele săvârşite de regimul totalitar comunist pe teritoriul RSSM: (autori I. Niculiţă, P. Parasca, A. Eşanu şi A. Ţăranu; coordonator A. Moşanu). Manualele de Istoria românilor au fost puse in circulaţie din 1990. Un rol deosebit în studierea şi implementarea Istoriei Românilor, la începutul anilor ´90 l-a avut cursul rezumativ elaborat de către I. Ojog şi I. Şarov. Printre evenimentele remarcabile din prima etapă se numără apariţia, cu începere din 1990, a revistelor Patrimoniu (redactor-şef Ion Ţurcanu), Cugetul (redactor-şef Ion Negrei) şi Revista de istorie a Moldovei (redactor-şef Demir Dragnev). Ceva mai târziu la acestea sau adăugat Destin românesc (redactor-şef A. Moşanu) şi Caiete de istorie (redactor-şef Gh. Cojocaru), precum şi Analele Asociaţiei Naţionale a Tinerilor Istorici din Moldova şi buletinul INFOHIS al ANTIM (redactor-şef Sergiu Musteaţă).

În urma înfrângerii în războiul declanşat de Rusia, în 1992, împotriva Republicii Moldova, raportul de forţe în societatea moldovenească s-a schimbat în defavoarea forţelor democratice. În 1994, s-a instalat la putere coaliţia agrariano-socialisto-interfrontistă care a promovat o politică de subminare a Republicii Moldova. Printre planurile guvernanţilor figura şi acela de demolare a sistemului educaţional a cărui bază pusă la începutul anilor ’90. S-a început cu atacurile împotriva istoriei românilor. După eşuarea primei tentative de a elimina din învăţământ istoria naţională, agrarienii au hotărât să treacă la acţiuni administrative brutale. Ceea ce nu i-a descurajat pe istoricii democraţi. AIRM şi-a întărit poziţiile prin completarea rândurilor cu valoroşi cercetători ştiinţifici şi cu profesori din sferele academică şi universitară, precum şi cea a învăţământului pre-universitar.

Decizia Ministerului Învăţământului din 16 martie 1995, a stârnit nemulţumirea forţelor democratice, nemulţumire care s-a transformat în greva generală a studenţilor, liceenilor, şi profesorilor condusă de profesorii A. Petrencu, Gh. Palade, I. Şişcanu, A. Moraru, Gh. Negru, D. Buga, V. Dobrogeanu, V. Bucătaru, I. Varta, S. Musteaţă, alţi membri ai AIRM, precum şi liderii mişcării studenţeşti O. Cernei, M. Godea ş.a.

Cel mai important rezultat obţinut de istoricii grupaţi în AIRM a fost editarea manualelor de Istoria românilor şi de Istoria universală, manuale originale de înaltă calitate ce reprezintă o sinteză a cercetărilor realizate, în anii ’90, de oamenii de ştiinţă în domeniile istoriei şi educaţiei. Merită să fie menţionat faptul ca în anii 1998-1999, AIRM a beneficiat de sprijinul guvernului Alianţei pentru Democraţie şi Reforme.

Venirea la putere a Partidului Comuniştilor a aruncat Republica Moldova înapoi cu peste zece ani. Din momentul uzurpării puterii de către comunişti, situaţia politică, economică, socială şi culturală s-a schimbat radical. Actualul regim autoritar a lovit în primul rând sistemul educaţional al cărui coloană vertebrală este Istoria românilor, Limba şi Literatura română. Valorile naţionale fundamentale pe care le reprezintă aceste discipline au fost puse în afara legii. Acesta este sensul adoptării, la 19 decembrie 2003, a Legii organice intitulate Concepţia politicii naţionale a Republicii Moldova. Prin respectiva lege a fost impusă întregii societăţi ideologia moldovenismului agresiv antiromânesc de sorginte stalinistă. Legea din 2003, prin care s-a institui o ideologie oficială a statului, interzisă de Constituţia Republicii Moldova, prevede măsuri coercitive, numite eufemistic "neutralizare", împotriva persoanelor care promovează "demoldovenizarea", adică neagă existenţa "naţiunii moldoveneşti","discreditează istoria Moldovei", ignoră etnonimul "moldoveni" şi glotonimul "limba moldovenească".

Ca urmare a dezorganizării opoziţiei parlamentare şi extraparlamentare, a creării unui curent de colaboraţionişti şi trădători, guvernanţii comunişti au reuşit, în 2006, să elimine din învăţământul pre-universitar Istoria românilor şi s-o substituie cu o istorie sovietizată, numită în mod fraudulos "istorie integrată". În acest moment critic conducerea AIRM a organizat mitinguri de protest, a întreprins şi alte acţiuni care însă n-au putu opri tăvălugul comunist. Colegii noştri occidentali nu au înţeles prea bine gravitatea situaţiei cu care ne confruntăm şi nu ne-au acordat sprijinul cuvenit. Este şi vina Asociaţiei noastre care, ani în şir, n-a avut relaţii suficient de strânse cu organizaţiile occidentale de profil, nici măcar cu cele din România. Acestea ne-ar fi înlesnit anihilarea campaniei de dezinformare, orchestrată de comunişti în Occident.

Înfrângerea suportată nu trebuie însă să ne descurajeze. În anii ’90 asemenea momente dificile au fost depăşite nu doar datorită fermităţii cu care acţiona AIRM, ci şi graţie faptului că revendicările istoricilor democraţi aveau un ecou larg în societate. În prezent sunt semne că în timpul cel mai apropiat asemenea premise vor reapărea. AIRM urmează să-şi lărgească rândurile prin creare în toate raioanele şi facultăţile de istorie a organizaţiilor locale; să deschidă în Chişinău un club de dezbateri pe teme istorice; să coopereze strâns cu structurile societăţii civile apropiate nouă din punct de vedere conceptual; să întreprindă în continuare acţiuni cu caracter ştiinţific, consultativ şi de popularizare a istoriei, a valorilor naţionale şi europene; să stabilească contacte permanente cu organizaţiile de profil din ţările-membre ale UE şi din SUA.

Promovarea valorilor europene şi naţionale, apărarea sistemului educaţional democratic, sprijinirea pe toate căile şi cu toate mijloacele prevăzute de Statut a instituţiilor responsabile de cercetarea ştiinţifică în domeniul istoriei şi de predarea-studierea istoriei, precum şi restabilirea cursului de Istoria românilor - toate acestea constituie, în prezent, obiectivul principal al AIRM. Obstacolul principal în calea realizării acestui obiectiv este imixtiunea brutală a guvernanţilor comunişti în sferele enumerate mai sus. Doar înlăturarea acestui obstacol, prin venirea la putere în Republica Moldova a forţelor democratice care respectă principiile statului de drept, drepturile omului şi libertăţii fundamentale şi valorile naţionale româneşti, va asigura restabilirea disciplinei Istoria românilor în planurile de învăţământ.

În cei douăzeci de ani de activitate, AIRM s-a manifestat ca o organizaţie de luptători pentru cauza comună a tuturor românilor moldoveni din stânga Prutului. Ea a apărat cu destoinicie şi curaj dreptul nostru la o viaţă liberă şi demnă de memoria înaintaşilor. Arma noastră a fost şi rămâne adevărul istoric. Preluând valorile istoriografiei europene, istoricii de azi le-au îmbogăţit şi actualizat făcându-le accesibile pentru toţi cei care ne respectă şi ne înţeleg.

Putem constata că istoricii autentici din Republica Moldova şi-au adus contribuţia la renaşterea şi dezvoltarea conştiinţei naţionale, care este factorul decisiv în bătălia pentru viitorul nostru european, pentru lichidarea frontierei de pe Prut şi integrarea în Uniunea Europeană.

Numai aşa ne vom putea salva de la pieire!

Chişinău, 20 iunie 2009

Rezoluţia a fost aprobată prin vot unanim de către participanţilor la Conferinţa festivă a Asociaţiei Istoricilor din Republica Moldova organizată cu prilejul împlinirii a 20 de ani de activitate.

Sursa:

www.gid-romania.com

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

 
©2009 Jos comunismul! | by TNB